Μύθος 1. Όποιος τρέμει, έχει Πάρκινσον Αλήθεια. Δεν έχει Πάρκινσον, όποιος τρέμει. Ο τρόμος (το τρέμουλο) μπορεί να οφείλεται σε πολλές άλλες παθήσεις εκτός από την νόσο Πάρκινσον. Μάλιστα, συγκεκριμένες εντοπίσεις του τρόμου όπως π.χ. στο κεφάλι δεν προσβάλλονται σχεδόν ποτέ στην νόσο Πάρκινσον. ...